logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie  Nr 117
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 21 sierpnia 2007 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli Nr 1  i Nr 3 Miasta Bogatynia dot. włączenia ulicy Kazimierza Wielkiego    

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 uchwały Nr XXIX/252/05 Rady Gminy i Miasta         w Bogatyni z dnia 27.09.2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Bogatynia, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:


§1

Organizatorem konsultacji jest Miasto i Gmina Bogatynia.
 
§2

Przedmiotem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkańców w sprawie włączenia ulicy Kazimierza Wielkiego do obszaru funkcjonowania Osiedla Nr 1 lub Nr 3.
 
§3

Obszarem konsultacji objęte są Osiedla Nr 1 i Nr 3.

§4

Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji w dniu 3.09.2007 roku o godz. 1600 i o godz. 1800 odpowiednio w Osiedlu Nr 1 i Nr 3, w siedzibach wskazanych przez Przewodniczących Rad Osiedli. 

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§6

Ilość odwiedzin: 656
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 117/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli Nr 1 i Nr 3 Miasta Bogatynia dot. włączenia
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Cuber
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-09-21 09:34:23
Data udostępnienia informacji: 2007-09-21 09:34:23
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-21 11:24:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner