logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 123/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 03.09.08.2007r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodników oraz miejsc postojowych i terenów zieleni w rejonie ulic Wyczółkowskiego, Chełmońskiego i Zamoyskiego w Bogatyni.

 


Na podstawie art. 19 ust. 1, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Dominik Matelski – Przewodniczący
2. Daniel Fryc – Z-ca Przewodniczącego
3. Teresa Morawska – Sekretarz Komisji
4. Czesław Brożyna – Członek Komisji
5. Józef Kosobucki – Członek Komisji

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 68/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 11 czerwca 2007 roku.

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o zamówienie publiczne.

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z  dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Ilość odwiedzin: 1509
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 123/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 03.09.2007r.
Skrócony opis: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodników oraz miejsc postojowych i teren
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Wołk-Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-09-24 08:41:45
Data udostępnienia informacji: 2007-09-24 08:41:45
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-24 09:05:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner