logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr  129/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 24.09.2007 r.

 
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 5 wraz z rozdziałem zasilania i opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania oraz wody zimnej pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 a Zespołem Szkół Zawodowych w Bogatyni Osiedle Zatonie ul. Młodych Energetyków - w ramach trybu przetarg nieograniczony.

        
     

Na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) oraz § 20 ust.1 pkt "c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Dominik Matelski  - Przewodniczący,
2. Daniel Fryc   - Z - ca Przewodniczącego,
3. Piotr Wysocki  - Sekretarz Komisji,
4. Józef Kosobucki  - Członek Komisji,
5. Czesław Brożyna  - Członek Komisji.

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 68/07 Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia z dnia 11 czerwca 2007r.   

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o zamówienie publiczne.
 

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.   


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Ilość odwiedzin: 2869
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 129/2007
Skrócony opis: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysow
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Wołk-Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznycvh
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-09-24 14:43:35
Data udostępnienia informacji: 2007-09-24 14:43:35
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 11:23:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner