logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE  Nr  138/07

Burmistrza Miasta i  Gminy  Bogatynia
z dnia  03.10.2007r.


w sprawie upoważnienia pracowników do zamawiania prenumerat na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni


Na podstawie § 20 ustęp 1 punkt c, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Bogatyni, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powierzam prowadzenie spraw związanych z zamawianiem czasopism, prenumerat oraz książek w imieniu Burmistrza Miasta i  Gminy Bogatynia na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni Kindze Woroniak - podinspektorowi ds. administracyjno – gospodarczych

2. W przypadku nieobecności w/w osoby obowiązki przejmuje Magdalena Gołaczyńska - podinspektor ds. administracyjno – gospodarczych                                     
                                               
§ 2

W przypadku zamówienia prenumeraty, książki bądź czasopisma bez uzgodnienia z w/w pracownikami oraz bez rejestracji zamówienia w segregatorze znajdującym się w wydziale Organizacyjno - Prawnym, osoba zamawiająca daną pozycję będzie sama pokrywała koszty związane z zamówionym towarem.                                     
                                       
§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Prawnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia

mgr Andrzej Grzmielewicz

Ilość odwiedzin: 838
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza 138/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 138/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 03.10.2007r. w sprawie upoważnienia pracowników do zamawiania prenumerat na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Gołaczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-10-11 11:34:51
Data udostępnienia informacji: 2007-10-11 11:34:51
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-11 11:51:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner