logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR  139 /2007
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 09.10.2007r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru
kandydatów na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w związku z § 6 Załącznika do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Nr 17/06 z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni oraz na stanowiska Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni , w następującym składzie:

1.Daniel Fryc - przewodniczący komisji
2.Jerzy Stachyra - z-ca przewodniczącego komisji
3.Olimpia Stanaszek – członek komisji
 
§ 2

Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie:

1. Przeprowadzenie konkursu w dwóch etapach, tj.:

- Etap I - wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych oraz ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne wynikające z treści art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz określone w ogłoszeniu o naborze,
- Etap II - postępowanie kwalifikacyjne kandydatów wyłonionych w pierwszym etapie, poprzez:
a) pisemne opracowanie i udzielenie merytorycznej odpowiedzi na stawiane przez Komisję Konkursową pytania z zakresu wiedzy o samorządzie gminnym oraz zadań wynikających z obowiązków określonych w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko,
b) rozmowę kwalifikacyjną.

2. Ustalenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne i ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.

4. Ogłoszenie wyników naboru.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 835
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 139/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE NR 139 /2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 09.10.2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Komendanta Straży
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-10-11 12:58:47
Data udostępnienia informacji: 2007-10-11 12:58:47
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-11 13:00:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner