logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 141/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 11.10.2007r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

Na podstawie art. 104-1043 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U z 1998r. Nr 21 poz.94) oraz art. 24  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm./. postanawiam co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni  Regulamin Pracy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

1.Treść regulaminu podaje się do wiadomości wszystkich pracowników Urzędu.
2.Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego obowiązany jest udostępnić pracownikowi regulamin na jego życzenie.

§ 3

Przed przystąpieniem do pracy w Urzędzie, pracownik zapozna się z treścią regulaminu, potwierdzając to swoim podpisem.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 67/03 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 01.08.2003r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 6

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Załączniki do pobrania: 2007-10-15 10:34:21 - Załącznik Nr 1 (153.45 kB)

Ilość odwiedzin: 2727
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 141/2007
Skrócony opis: w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-10-15 09:54:18
Data udostępnienia informacji: 2007-10-15 09:54:18
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-28 13:13:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner