logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 142/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia  16 października 2007  r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591
ze zm.) i § 20  pkt. 1  „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni zarządzam co następuje:

§ 1

1.Ustanawia się dzień  2 listopada   2007r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
2.Odpracowanie ww. dnia wolnego nastąpi w dniu  20 października 2007r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 771
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 142/2007
Skrócony opis: w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-10-16 11:49:15
Data udostępnienia informacji: 2007-10-16 11:49:15
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-16 11:52:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner