logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr   143/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 17.10.2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym  Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 4 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju  w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień  21.10.2007r.

 
Na podstawie art. 50 ust. 3  w związku z art. 50 ust.1pkt 1  oraz art. 48 ust. 1 i 3  Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.  Nr 46 poz. 499 z późn.zm.)  -  Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

§ 1

1.Odwołuję Pana Dariusza Szatkowskiego ze składu osobowego  Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 4 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie  Zdroju      w związku z jego rezygnacją złożoną w dniu 16.10.2007r.
2.W miejsce odwołanego członka obwodowej komisji wyborczej, o której mowa
w zarządzeniu   powołuje się  do składu osobowego komisji Panią Monikę Listkiewicz. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia
Andrzej Grzmielewicz

Ilość odwiedzin: 758
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 143/2007
Skrócony opis: w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do S
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Satanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-10-17 14:59:12
Data udostępnienia informacji: 2007-10-17 14:59:12
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-17 15:01:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner