logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 132/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 28 września 2007 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 12 lutego 2007 rok
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza
co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 492.368,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom kwota 427.552,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 64.816,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.331.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom kwota 1.331.000,00 zł.


§ 21. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 3.017.965,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
kwota 427.552,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gminy kwota 64.816,00 zł
- wydatki inwestycyjne kwota 200,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 3.856.597,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
w tym:
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom kwota 1.331.000,00 zł.
- rezerwy kwota 24.894,00 zł
z tego: rezerwa ogólna kwota 3.286,00 zł
rezerwa celowa kwota 21.608,00 zł


§ 3

 Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 115.714.703,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych 125.795.293,00 zł
- niedobór budżetu 10.080.590,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości 17.901.728,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 7.821.138,00 zł

- przychody GFOŚiGW 5.854.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006r. 899.818,00 zł
- wydatki GFOŚiGW 6.753.818,00 zł
 


§ 4

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

Załączniki do pobrania: 2007-10-30 10:02:45 - Uzasadnienie (103.01 kB)
2007-10-30 10:03:49 - Załącznik Nr 1 (73.71 kB)

Ilość odwiedzin: 1831
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 132/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 132/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 września 2007 rok w sprawie zmian w budżecie gmniy na 2007 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-09-28 09:11:37
Data udostępnienia informacji: 2007-10-30 09:11:37
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 09:58:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner