logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

  
W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok


Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy  i Miasta Bogatynia z dnia  12 lutego 2007 rok w sprawie budżetu gminy na 2007 rok  Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia  zarządza co następuje:

 

 

 

 


1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę     205.626,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    w tym:
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 16.002,00 zł.
2. Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę    189.624,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1.
    w tym:
-  rezerwa celowa kwota  28.067,00 zł


§ 3


W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)”   w paragrafie  6060 „ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się zmian poprzez:
- zmniejsza się środki na zadaniu : „ Zakup komputerów, drukarek, serwera i netboku”
 o kwotę 4.300,00 zł
-wprowadza się  nowe zadanie pod nazwą „ Zakup akordeonu” z kwotą  4.300,00 zł 

 

 

  - przychody GFOŚiGW  5.854.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006r. 899.818,00 zł
- wydatki GFOŚiGW  6.753.818,00 zł
  

 

 

 

 

 

 

 

 


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

§ 4 

 

 


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych   116.362.081,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych   126.442.671,00 zł
- niedobór budżetu                           10.080.590,00 zł

 

- przychody budżetowe w wysokości    17.901.728,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości        7.821.138,00 zł

§ 2


§ 1


1. Dokonuje się  zwiększenia  dochodów budżetowych gminy o kwotę  16.002,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    z tego:
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 16.002,00 zł. 

Zarządzenie Nr   149/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 31 października 2007 rok

Załączniki do pobrania: 2007-11-07 13:24:37 - Załącznik Nr 1 (68.30 kB)
2007-11-07 13:25:32 - Uzasadnienie (88.83 kB)

Ilość odwiedzin: 3652
Nazwa dokumentu: Zarzadzenie Nr 149/2007
Skrócony opis: Zarz adzenie Nr 149/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 października 2007 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Donata Kasprzak
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-10-31 13:20:53
Data udostępnienia informacji: 2007-11-07 13:20:53
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 10:12:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner