logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 154/07
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia  16 .11.2007r.

w sprawie powołania  Pana  Dariusza Pobiedzińskiego na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz.U Nr 123, poz. 779 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu postanawiam co następuje:

§ 1

Z dniem  19 listopada 2007r. powołuję Pana na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej  w Bogatyni.

§ 2

Powołanie następuje na czas nieokreślony.

§ 3

W  okresie sprawowania funkcji   upoważniam Pana do dokonywania czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Warunki pracy oraz wysokość wynagrodzenia  zostaną zawarte  w umowie o pracę.

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2064
Nazwa dokumentu: Zarządznei 154/2007
Skrócony opis: w sprawie powołania Pana Dariusza Pobiedzińskiego na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni
Podmiot udostępniający: UMig Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-11-16 14:57:19
Data udostępnienia informacji: 2007-11-16 14:57:19
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-16 15:00:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner