logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Organizacja
         minus Statut
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Strona internetowa
         minus Archiwa danych
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2019
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2023
         minus Programy
         plus Zarządzenia i regulaminy
         minus Inspektor ochrony danych
         minus Raport o stanie dostępności
         plus Sprawozdania finansowe
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Nazwa: Przedszkole Publiczne nr 6
Adres: Ul. Wyczółkowskiego 32, 59-920 Bogatynia

NIP 615-128-49-55
Tel./Fax. 075 77 32 772
e-mail/www: p6bogatynia@pnet.pl, www.przedszkolenr6.pl

Dyrektor Przedszkola: mgr Ewa Gorczyca


Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 5:00 do 16:00

 

OBRAZ PRZEDSZKOLA

Otwarcie placówki miało miejsce w maju 1991 roku. Przedszkole posiada własne logo oraz hymn. Organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia. Bogatynia, jako miasto przygraniczne daje mieszkańcom możliwość nawiązywania kontaktów i czerpania korzyści z międzynarodowych projektów i akcji. W 1999 roku, dzięki współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Edukacji i Oświaty Ekologicznej na terenach przygranicznych Polski, Czech i Niemiec, nasze przedszkole wzięło udział w projekcie budowy ekologicznego ogrodu przedszkolnego. Zagospodarowano wówczas teren wokół przedszkola, powstały pierwsze wewnętrzne programy edukacji ekologicznej, wdrożono cykle akcji na rzecz środowiska naturalnego, zaczęto akcentować przesłanki ekologiczne i promować placówkę jako przyjazną zdrowiu. Od tamtej pory Przedszkole Nr 6 w Bogatyni zaczęło być nazywane przez mieszkańców potocznie „przedszkolem ekologicznym”. Dzisiaj, po latach przeobrażeń, przedszkole nadal realizuje to ponadczasowe, proekologiczne dziedzictwo swoich założycieli. Aktualna misja przedszkola głosi, że „Przedszkole promuje zdrowie i ekologiczny sposób życia, w zgodzie z przyrodą”. Treść MISJI jest rozpropagowana i wyeksponowana w placówce a osiąganie jej założeń jest wspólnym celem całej załogi przedszkola i rodziców.

Budynek, w którym mieści się przedszkole został zaprojektowany i wykonany specjalnie pod potrzeby placówki przedszkolnej. Posiada właściwie zagospodarowaną przestrzeń dostosowaną do potrzeb psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym. Dysponuje sześcioma dobrze wyposażonymi i estetycznymi salami edukacyjnymi, czterema przylegającymi do sal łazienkami oraz atrakcyjnie zaprojektowaną szatnią w głównym holu budynku. Przyjazne dla dzieci środowisko tworzy zagospodarowany ogród przedszkolny z placem zabaw wyposażonym w atestowane urządzenia. Dodatkowym atutem placówki jest jej trafnie zlokalizowane położenie – na osiedlu o dużym skupisku bloków mieszkalnych. Dzięki swej lokalizacji przedszkole spełnia oczekiwania mieszkańców i utrzymuje bezpośredni kontakt ze środowiskiem rodzinnym wychowanków.

Początkowo, w latach 90-tych, Rada Pedagogiczna liczyła 9 osób, a placówka dysponowała miejscami dla 100 dzieci. Obecnie przedszkole liczy 140 dzieci, a w skład kadry wchodzi 13 nauczycieli oraz logopeda i katecheta. Dodatkowo przedszkole korzysta z usług nauczyciela rytmiki. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju w placówce odbywa się również terapia pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu są wykształceni, kompetentni i rzetelnie przygotowani do swojego zawodu. Ich życzliwość i otwarcie na potrzeby dzieci i rodziców tworzą klimat zaufania i wzajemnego szacunku. Nauczyciele stosują w swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej różnorodne metody pracy aktywizujące dzieci do samodzielnej działalności. Wspierają ich harmonijny rozwój oraz kształtują kompetencje niezbędne do osiągania gotowości szkolnej. Nauczyciele sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, dbają o doskonalenie zawodowe.

W trosce o wszechstronny rozwój dzieci nauczyciele prowadzą dodatkowo zajęcia warsztatowe w formie kół zainteresowań, które dają dzieciom możliwość odkrywania swoich możliwości. Zajęcia te pełnią ważną rolę w rozwijaniu zainteresowań dzieci, a także przygotowują je do udziału w konkursach, przeglądach i festiwalach. Dzieci mają do wyboru warsztaty instrumentalne, taneczne, kulinarne, sportowe. Dodatkowo wszystkie sale wyposażone są w kąciki komputerowe z dostępem do internetu, dzięki czemu dzieci na codzień obcuja z osiągnięciami współczesnej technologii. Na potrzeby rozwijania umiejętności dzieci nauczyciele tworzą i realizują programy własne uwzględniające potrzeby i możliwości wiekowe wychowanków.

Przedszkole systematycznie wzbogaca swoją ofertę o zróżnicowane atrakcje, dzięki którym dzieci mają kontakt z różnymi formami kultury i rozrywki na odpowiednim poziomie. W ramach poszerzania oferty edukacyjnej przedszkole zaprasza do współpracy aktorów, muzyków, artystów i specjalistów różnych dziedzin, którzy prezentują dzieciom teatrzyki, koncerty umuzykalniające, pokazy, projekcje filmów edukacyjnych oraz prowadzą z dziećmi różnego rodzaju warsztaty tematyczne. Dzięki współpracy z Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury dzieci systematycznie korzystają z warsztatów w pracowni plastycznej wyposażonej w narzędzia i piece do modelowania w glinie. Mają też możliwość uczestnistwa w organizowanych tam wystawach, i galeriach. Odwiedzają również lokalną salę doświadczania świata. Równie systematycznie prowadzone są zajęcia dla przedszkolaków w Miejskiej Bibliotece Publicznej, podczas których pracownicy biblioteki prowadzą z dziećmi cykle spotkań rozbudzających zamiłowania czytelnicze. W celu poszerzania treści podstawy programowej przedszkole utrzymuje także stałą współpracę z lokalnymi służbami mundurowymi. Funkcjonariusze policji, straży miejskiej oraz przedstawiciele straży pożarnej realizują wśród dzieci w wieku przedszkolnym programy profilaktyczne propagujące zasady bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

Najbliższymi partnerami przedszkola są Rodzice. Ich głos ma znaczący wpływ na podejmowanie ważnych decyzji związanych z funkcjonowaniem placówki. Rodzice biorą aktywny udział w życiu przedszkola. Tradycją są uroczystości z udziałem rodziców, wystawy prac plastycznych, wspólne ogniska, festyny oraz wycieczki. Rodzice wspólnie z personelem przedszkola co roku organizują kiermasze świąteczne eksponujące wytwory dziecięcej działalności. Włączają się w realizację założeń programowych i przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych. Oprócz tego w każdej grupie odbywają się zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których prezentowane są metody pracy nauczyciela oraz osiągnięcia dzieci. Klimat wzajemnego zaufania, szacunku i życzliwości budowany jest od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu poprzez: wdrażanie programów adaptacyjnych, organizowanie zebrań z rodzicami, redagowanie ogłoszeń i tablic informacyjnych. Od kilku lat przedszkole kontynuuje zwyczaj propagowania ulotek „Vademecum dla rodzica” zawierających najważniejsze informacje dotyczace funkcjonowania dziecka w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu.

Przedszkole na bieżąco promuje swoją dzilalność za pośrednictwem strony internetowej, Fecebooka i tablicy ogłoszeń. Najciekawsze inicjatywy propagowane są w lokalnych mediach: : „ArtRadio”, „Telewizja Bogatynia” i „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia”.

Ilość odwiedzin: 16546
Nazwa dokumentu: Strona główna
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne nr 6
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Czekańska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gorczyca
Osoba, która wprowadzała dane: Arleta Kowalska
Data wytworzenia informacji: 2015-09-01 11:57:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-01 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-20 12:24:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner