logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 162/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i § 20 pkt. 1 „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zarządzam co następuje:

§ 1

1.Ustanawia się dzień 24 grudnia 2007r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
2.Odpracowanie ww. dnia wolnego nastąpi w dniu 15 grudnia 2007r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Ilość odwiedzin: 1878
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 162/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 162/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-12-05 08:59:05
Data udostępnienia informacji: 2007-12-05 08:59:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 11:25:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner