logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A AZarządzenie Burmistrza Nr 155/2007
z dnia 16 listopada 2007 r.


W sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 142, poz. 1020) oraz na podstawie § 20 pkt 1c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1


W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wprowadzam Instrukcję sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Budżetowego/Głównemu księgowemu jednostki.

 
§ 3


Traci moc Zarządzenie Nr 12/04 z dnia 04.02.2004 r. wraz ze stanowiącą jego załącznik Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki do pobrania: 2007-12-07 16:14:29 - Załącznik Nr 1 (225.87 kB)

Ilość odwiedzin: 4825
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 155/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 155/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007 rok w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgo
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-11-16 15:52:33
Data udostępnienia informacji: 2007-12-07 15:52:33
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 10:14:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner