logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 159/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 23.11.2007r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na zbycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o. „Telewizja Kablowa Bogatynia”  z siedzibą w Bogatyni .

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591 ze zmianami) ,  Uchwały Nr XIII/92/2007 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia udziałów w spółce komunalnej Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni oraz § 20 ust.1 pkt  ?c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:


§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania przetargowego na zbycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o. „Telewizja Kablowa Bogatynia", powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Jerzy Stachyra – Przewodniczący
2. Daniel Fryc –    Sekretarz Komisji
3. Krzysztof Nowicki – Członek Komisji
4. Bogusława Witkowska – Członek Komisji
5. Paweł Szczotka – Członek Komisji
6. Józef Kosobucki – Członek Komisji

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem przetargu na zbycie udziałów w Spółce
z o.o. „Telewizja Kablowa Bogatynia” z siedzibą w Bogatyni  , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie publicznego, pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie udziałów w Spółce  „Telewizja Kablowa Bogatynia” Sp. z o.o.
 
§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z  dniem podpisania umowy z wybranym Oferentem
lub unieważnienia postępowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 3494
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 159/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007
Skrócony opis: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na zbycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o. „Telewizja Kablowa
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Wołk-Lewanowicz - NAczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2007-12-10 09:15:45
Data udostępnienia informacji: 2007-12-10 09:15:45
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-20 13:00:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner