logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 164 /07
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 04.12.2007 r

w sprawie : powołania Komitetu Organizacyjnego do obchodów  „Bogatyńskich Dni Węgla i Energii KARBONALIA 2008”

Na podstawie § 20 pkt.1c „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni” zarządzam co następuje:

§ 1

1.W celu rozpropagowania tradycji wydobywczych Bogatyni, integracji lokalnej społeczności oraz wykreowania turystycznego produktu Bogatyni i jej promocji w kraju i za granicą inicjuję organizację „Bogatyńskich Dni Węgla i Energii KARBONALIA 2008”, i powołuję Komitet Organizacyjny do obchodów „Bogatyńskich Dni Węgla i Energii KARBONALIA 2008”
w składzie:

1)Jerzy Stachyra - Przewodniczący zespołu
2)Monika Święcicka -Kozakiewicz - Z-ca przewodniczącego
3)Bożena Wieczorek - członek

2. Do prac w zespole w Komitecie  Organizacyjnym do obchodów „Bogatyńskich Dni Węgla i Energii KARBONALIA 2008” zaprosić następujące osoby:

1)Marta Cholewińska - członek
2)Konrad Wysocki - członek
3)Maciej Mikołajczyk - członek
4)Krzysztof Witkowski - członek
5)Henryk Izydorczyk - członek
6)Wojciech Kulawski - członek
7)Andrzej Lipko - członek
8)Marcin Siennicki - członek
9)Andrzej Konieczny - członek
10)Grażyna Szreder - członek

§ 2

Pierwsze „Bogatyńskie Dni Węgla i Energii KARBONALIA 2008”odbędą się w dniach 30 maja – 1 czerwiec 2008r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Jerzemu Stachyrze  - Przewodniczącemu zespołu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 2210
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 164/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE NR 164 /07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 04.12.2007 r w sprawie : powołania Komitetu Organizacyjnego do obchodów „Bogatyńskich Dni Węgla i Energii KARBONALIA 200
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Graczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Wieczorek
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-12-10 14:24:18
Data udostępnienia informacji: 2007-12-10 14:24:18
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 11:24:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner