logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr   163 / 2007
Burmistrza Miasta i Gminy  w Bogatyni
z dnia  4 grudnia  2007 r.

w  sprawie  powołania  składu  osobowego  Komisji  Przetargowej  do przeprowadzenia  przetargów  w  dniu  7  grudnia 2007 r.  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości gminy Bogatynia,

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2004 r. nr 207 poz.2108) i § 20 ust. 1 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zarządzam  co następuje:   

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bogatyni przy ulicy Chopina wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w następującym składzie :

1.Jerzy Stachyra - Przewodniczący
2.Daniel Fryc - Z-ca przewodniczącego
3.Olimpia Stanaszek - Członek
4.Maria Aszyjczyk -  Członek
5.Sławomir Łyp -  Członek
6.Józef Kosobucki -  Członek

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest wybór  oferenta który zaoferuje najwyższą  cenę.

§ 4

1.Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2.Komisja Przetargowa kończy pracę z chwilą zakończenia postępowania.
 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy              
Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Ilość odwiedzin: 609
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 163/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 163 / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów w
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Sławek Łyp
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Pędrak
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-12-12 09:30:15
Data udostępnienia informacji: 2007-12-12 09:30:15
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-12 09:31:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner