logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 167/2007
BURMISTRZA
MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 12.12.2007r.

w sprawie: powołania Komisji do likwidacji pieczątek w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Na podstawie § 20 ust. 1 punkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:

§ 1

Celem przeprowadzenia likwidacji pieczątek w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, powołuję Komisję w składzie:

1.Daniel Fryc – Przewodniczący Komisji
2.Olimpia Stanaszek – Członek Komisji
3.Magdalena Gołaczyńska – Członek Komisji

§ 2

Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji do przedłożenia Burmistrzowi protokołu z przeprowadzonej likwidacji.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 817
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 167/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE NR 167/2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 12.12.2007r. w sprawie: powołania Komisji do likwidacji pieczątek w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Gołaczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-12-14 07:51:38
Data udostępnienia informacji: 2007-12-14 07:51:38
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-14 07:54:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner