logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 168/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 14.12.2007r.


 


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg i chodników dla osiedla Zatonie i Trzciniec w Bogatyni
Na podstawie art. 19 ust. 1, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:


1. Dominik Matelski – Przewodniczący
2. Daniel Fryc – Z-ca Przewodniczącego
3. Michał Andrzejewski – Sekretarz Komisji
4. Teresa Morawska –Członek Komisji
5. Czesław Brożyna – Członek Komisji
6. Janusz Zalewski – Członek Komisji
7. Monika Żądeł – Członek Komisji

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 68/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 11 czerwca 2007 roku.


§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o zamówienie publiczne.


§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 1627
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 168/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14.12.2007r.
Skrócony opis: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Wołk-Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 2007-12-17 09:58:45
Data udostępnienia informacji: 2007-12-17 09:58:45
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-17 10:21:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner