logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      minus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
         minus Status prawny
         minus Statut szkoły
         minus Struktura organizacyjna
         minus Przedmiot działania i kompetencje
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek szkoły
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona Danych Osobowych
         minus Sprawozdania/raporty
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Zarządzenia
         minus Archiwa danych
         minus Tablica ogłoszeń
            minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY
            minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- KSIĘGOWY
            minus Informacja o wynikach naboru na wolne staowisko urzędnicze - księgowy.
            minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY
            minus Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie w okresie od dnia 12.01.2021 r. do 31-05-2021r.
            minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
            minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA
            minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA
            minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. żywienia
            minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds, ksiegowości i płac
            minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty ds. żywienia
            minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - referenty ds. księgowości i płac
            minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. żywienia
            minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości i płac
            minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarczych
            minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. gospodarczych
            minus Informacje o wynikach naboru na stanowisko referent ds. gospodarczych
            minus Odwołanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. uczniowskich
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie  

ul. Górnicz 1c;    59 – 921 Siewniawka  

poszukuje kandydata na stanowisko  

specjalisty ds. żywienia  

w Dziale żywienia  

 

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

§         Planowanie zakupów towarów i materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania bloku żywienia.  

§         Prowadzenie dokumentacji konsumentów korzystających z posiłków szkolnych.  

§         Terminowe rozliczanie wpłat za obiady.  

§         Kontrola ilościowa i jakościowa sposobu zakupów towarów.  

§         Kontrola prawidłowego obiegu dokumentacji żywieniowej.  

§         Organizowanie funkcjonowania magazynów towarów spożywczych.  

§         Nadzorowanie prawidłowego sposobu i czasu przechowywania towarów spożywczych. 

§         Kontrola czystości i higieny pomieszczeń.  

§         Rozliczanie zaliczek i faktur z księgowością zgodnie z ustalonymi zasadami.  

§         Odpowiedzialność za powierzony sprzęt, urządzenia oraz zawartość magazynów.  

§         Prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków.  

§         Przyjmowanie zgłoszeń do korzystania ze stołówki szkolnej oraz wpłat z tego tytułu, wydawanie ich potwierdzeń.  

§         Prowadzenie zestawień i sprawozdawczości w zakresie żywienia dzieci
i personelu. 
 

§         Nadzorowanie i kontrola pracowników w zakresie dopuszczenia do pracy, kontrola aktualności badań lekarskich i wystawianie skierowań na badania.  

§         Prowadzenie niezbędnych procedur, dokumentacji systemu HACCP.  

§         Sporządzanie procedur, instrukcji i rejestrów kontroli wewnętrznej zgodnie
z zasadami GHP i GMP.  

 

 

Wymagane kwalifikacje:  

§         Wykształcenie średnie  

§         Staż pracy – 5 lat 

 

 Ponadto:  

§         wiedza z zakresu przepisów HACCP,  

§         znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§         doświadczenie w pracy biurowej oraz w zakresie organizacji żywienia 

 

 

Mile widziane będą:  

§         cechy charakteru: sumienność, rzetelność w pracy, umiejętność stosowania
odpowiednich przepisów, postawa etyczna.

 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokument potwierdzający wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach prosimy:

- przesłać na adres ZSP i G w Porajowie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. żywienia”

- złożyć osobiście do sekretariatu ZSP i G w Porajowie (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2008 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).

 

 

 

 Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Szczegółowych informacji udziela Dział kadr, tel. 075 77 38 223 wew. 107

  Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem oraz na stronie internetowej BIP: http://bip.bogatynia.pl .

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej szkoły przy ul. Górniczej 1 c w Porajowie.

 

 

 

 

 

 

 Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.
z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 

 

  Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie  

                              mgr Mariusz Tureniec

Ilość odwiedzin: 9598
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. żywienia
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Wilkiel
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Wilkiel
Osoba, która wprowadzała dane: Mariusz Michniewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-12-19 14:31:21
Data udostępnienia informacji: 2007-12-19 14:31:21
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-09 08:46:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner