logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 166/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 z dnia 12 grudnia 2007 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok


 Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy  i Miasta Bogatynia z dnia  12 lutego 2007 rok
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia  zarządza
co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę   369.371,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę   369.371,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1.
    w tym:
- zmniejszenie rezerw o kwotę 186.633,00 zł
 a) rezerwa ogólna kwota     1.000,00 zł
 b) rezerwy celowe kwota 185.633,00 zł
    z tego:
  rezerwa celowa na awanse zawodowe nauczycieli kwota 113.770,00 zł
  rezerwa na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych kwota 71.863,00 zł


§ 2


1.W dziale 750, rozdział 75023 § 4270, zmniejsza się środki na zadaniu „ Remont budynków
    urzędu” o kwotę 2.000,00 zł, zwiększa się środki na bieżących naprawach i remontach
    o kwotę 2.000,00 zł
2. Dział 750, rozdział 75023 § 6060 zmniejsza się środki na zadaniu „  Zakup komputerów,
    drukarek , serwera wraz z modułami oraz notebooków „ o kwotę 4.900,00 zł,  wprowadza się
     nowe zadanie  pn; „ Zakup kamery cyfrowej” z kwotą 4.900,00 zł.


§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych   117.348.550,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych   127.429.140,00 zł
- niedobór budżetu                                 10.080.590,00 zł
- przychody budżetowe w wysokości    17.901.728,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości        7.821.138,00 zł
- przychody GFOŚiGW  5.854.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006r. 899.818,00 zł
- wydatki GFOŚiGW  6.753.818,00 zł


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załączniki do pobrania: 2007-12-28 08:42:41 - Załącznik Nr 1 (68.74 kB)
2007-12-28 08:57:15 - Uzasadnienie (90.13 kB)

Ilość odwiedzin: 2295
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 166/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 166/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12 grudnia 2007 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Donata Kasprzak
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-12-12 08:32:42
Data udostępnienia informacji: 2007-12-28 08:32:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 10:20:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner