logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Burmistrza > 2008

Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2008
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Zarządzenie Nr 2/2008
Zarządenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 2 stycznia 2008 rok W sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za styczeń 2008 roku.
3. Zarządzenie Nr 3/2008
ZARZĄDZENIE NR 3/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do spraw Organizacji „Festiwalu Trzech
4. Zarządzenie Nr 4/2008
w sprawie: sporządzenia dokumentacji konkursowej w związku z przystąpieniem Gminy Bogatynia do konkursu zorganizowanego przez Fundację Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
5. Zarządzenie Nr 5/2008
otwarty konkurs ofert
6. Zarządzenie Nr 6/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ogrodzenia zewnętrznego terenu sport
7. Zarządzenie Nr 7/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę nawierzchni ulic na skrzyżowaniu Matejk
8. Zarządzenie Nr 8/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompostowni poligonowej dla odpadów zi
9. Zarządzenie Nr 9/2008
o zmianie Zarządzenia Nr 100/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 23 września 2004r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących gminny
10. Zarządzenie Nr 10/2008
Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dznia 1 lutego 2008 r. W sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za luty, marzec 2008 roku.
11. Zarządzenie Nr 11/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dró
12. Zarządzenie Nr 12/2008
ZARZĄDZENIE NR 12/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
13. Zarządzenie Nr 13/2008
ZARZĄDZENIE NR 13/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
14. Zarządzenie Nr 14/2008
ZARZĄDZENIE NR 14/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia głównego księgowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
15. Zarządzenie Nr 15/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorys
16. Zarządzenie Nr 16/2008
Zarządzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21 lutego 2008 roku W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok
17. Zarządzenie Nr 17/2008
sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i realizację imprezy pn. „ Bogaty
18. Zarządzenie Nr 18/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych
19. Zarządzenie Nr 19/2008
Zarzadzenie 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 lutego 2008 rok W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
20. Zarządzenie Nr 20/2008
w sprawie otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Bogatynia
21. Zarządzenie Nr 21/2008
ZARZĄDZENIE NR 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 11 marca 2008 w sprawie: wprowadzenia zakazu palenia tytoniu i wyznaczenia miejsc przeznaczonych do palenia.
22. Zarządzenie Nr 22/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni istniejących z wydzielen
23. Zarządzenie Nr 23/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodników i miejsc postojowych przy ul. Sty
24. Zarządzenie Nr 24/2008
w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Nr 169/07 z dnia 17 grudnia 2007r. dotyczącym powołania zespołu ds. ISO, którego celem jest opracowywanie i wdrażanie dokumentacji
25. Zarządzenie Nr 25/2008
w sprawie: przeprowadzenia wśród pracowników urzędu badania ankietowego dotyczącego satysfakcji pracownika z wykonywanej.
26. Zarzadzenie Nr 26/2008
W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2007 rok
27. Zarządzenie Nr 27/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodni
28. Zarządzenie Nr 28/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę drogi typu rolniczego w m. Działoszyn
29. Zarządzenie Nr 29/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie dzikich wysypisk z terenu miasta i gminy
30. Zarządzenie Nr 30/2008
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko
31. Zarządzenie Nr 31/2008
Zarzadzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 marca 2008 rok W sprawie zmian w budżecie gmniy na 2008 rok
32. Zarządzenie Nr 32/2008
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 1 kwietnia 2008 roku W sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za kwiecień, maj, czerwiec 2008 roku.
33. Zarządzenie Nr 33/2008
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 1 kwietnia 2008r
34. Zarządzenie Nr 34/2008
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia Panu Adamowi Balcerowi.
35. Zarządzenie Nr 35/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorys
36. Zarządzenie Nr 36/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Konserwację, czyszczenie i monitoring kanalizacj
37. Zarządzenie Nr 37/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
38. Zarządzenie Nr 38/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu alejek na cmentarzu w Porajowie
39. Zarządzenie Nr 39/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont alejek starej części cmentarza w Bogatyn
40. Zarządzenie Nr 40/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie iluminacji zabytkowego budynku kościo
41. Zarządzenie Nr 41/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodni
42. Zarządzenie Nr 42/2008
Zarządzenie Burmistrza Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15 kwietnia 2008 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
43. Zarządzenie Nr 43/2008
w sprawie wyznaczenia dni wolnych
44. Zarządzenie Nr 44/2008
Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 07.04.2008r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 146 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni w sprawie przydziału okularów ochronnych
45. Zarzadzenie Nr 45/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę wewnętrznej linii zasilającej ogródki
46. Zarządzenie Nr 46/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów: 2 szt. mikrobus 9-cio osob
47. Zarządzenie Nr 47/2008
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
48. Zarządzenie Nr 49/2008
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych 2008
49. Zarządzenie Nr 50/2008
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia
50. Zarządzenie Nr 51/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie stałych czynności związanych z op
51. Zarządzenie Nr 52/2008
52. Zarządzenie Nr 53/2008
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
53. Zarządzenie Nr 54/2008
w sprawie: zatwierdzenia formularzy kart usług.
54. Zarządzenie Nr 55/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie bieżącego utrzymania terenów ziele
55. Zarządzenie Nr 56/2008
sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ciągu pieszo – jezdnego ul. Nadbrzeżnej
56. Zarządzenie Nr 57/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorys
57. Zarządzenie Nr 58/2008
58. Zarządzenie Nr 59/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ciągów pieszo-jezdnych, miejsc posto
59. Zarządzenie Nr 60/2008
zatwierdzenia formularzy kart usług.
60. Zarządzenie Nr 61/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodników w rejonie ulic Pocztowej, Energ
61. Zarządzenie Nr 62/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
62. Zarządzenie Nr 63/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
63. Zarządzenie Nr 64/2008
Zarządzenie nr 64/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.05.2008r w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
64. Zarządzenie Nr 65/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Poprawę drogowej dostępności między miast
65. Zarządzenie Nr 66/2008
w sprawie zatwierdzenia kolejnego wydania dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni
66. Zarządzenie Nr 67/2008
Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 maja 2008 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
67. Zarządzenie Nr 68/2008
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora ZSPiG w Działoszynie
68. Zarządzenie Nr 69/2008
w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora PP nr 5 w Bogatyni
69. Zarządzenie Nr 70/2008
w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora PP nr 4 w Bogatyni
70. Zarządzenie Nr 71/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Budowę odcinka drogi gminnej klasy G 1/2 od
71. Zarządzenie Nr 72/2008
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
72. Zarządzenie Nr 73/2008
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem (dzierżawę) lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości
73. Zarządzenie Nr 74/2008
w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia
74. Zarządzenie Nr 75/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na czyszczenie koryta rzeki Miedzianki w miejscowośc
75. Zarządzenie Nr 76/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dojazdu do boksów garażowych przy ul. Sz
76. Zarządzenie Nr 77/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dró
77. Zarządzenie Nr 78/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorys
78. Zarządzenie Nr 79/2008
w sprawie: wprowadzenia zmiany w regulaminie pracy
79. Zarządzenie Nr 80/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodników w Zatoniu i Trzcińcu.
80. Zarządzenie Nr 81/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztory
81. Zarządzenie Nr 82/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług przewozowych w komunikacji mi
82. Zarządzenie Nr 83/2008
Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 czerwca 2008 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
83. Zarządzenie Nr 84/2008
Zarządzenie Nr 84/08 Burmistrza Miasta i gminy Bogatynia z dnia 1 lipca 2008 W sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za lipiec, sierpień, wrzesień 2008 roku.
84. Zarządzenie Nr 85/2008
w sprawie utworzenia funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz ustalenia zasad przyznawania nagród pieniężnych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.
85. Zarządzenie Nr 86/2008
w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz wprowadzenia zakładowego regulaminu premiowania.
86. Zarządzenie Nr 87/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację dowozu uczniów w roku szko
87. Zarządzenie Nr 88/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w Porajow
88. Zarządzenie Nr 89/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowl
89. Zarządzenie Nr 90/2008
w sprawie: sporządzenia informacji w związku z przystąpieniem do modernizacji oficjalnej strony Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
90. Zarządzenie Nr 91/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
91. Zarządzenie Nr 92/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
92. Zarządzenie Nr 93/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę drogi typu rolniczego w m. Lutogniewice
93. Zarządzenie Nr 94/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorących po
94. Zarządzenie Nr 95/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia pracowni mechatronicznej w
95. Zarządzenie Nr 96/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” na
96. Zarządzenie Nr 97/2008
w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 169/07 z dnia 17 grudnia 2007r. dotyczącego powołania zespołu ds. ISO, którego celem jest opracowywanie i wdrażanie dokumentacji systemu zarządzania
97. Zarządzenie Nr 98/2008
Zarzadzenie Nr 89/08 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18 lipca 2008 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
98. Zarządzenie Nr 99/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu sali sportowej w Publicznej Szkole
99. Zarządzenie Nr 100/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach
100. Zarządzenie Nr 101/2008
Zarządzenie Nr 101/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 lipca 2008 rok W sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na ro
101. Zarządzenie Nr 102/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie oceny oddziaływania, na śro
102. Zarządzenie Nr 103/2008
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Bogatyni
103. Zarządzenie Nr 104/2008
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
104. Zarządzenie Nr 105/2008
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Bogatyni
105. Zarządzenie Nr 106/2008
Zarządzenie Nr 106/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 11 sierpnia 2008 rok
106. Zarządzenie Nr 107/2008
Zarządzenie Nr 107/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13 sierpnia 2008 W sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bo
107. Zarządzenie Nr 108/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego, dł
108. Zarządzenie Nr 109/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania i sprzętu oraz realizację
109. Zarządzenie Nr 110/2008
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
110. Zarządzenie Nr 111/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztory
111. Zarządzenie Nr 112/2008
w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do potwierdzenia zgodności dokumentów z oryginałem
112. Zarządzenie Nr 113/2008
Zarządzenie Nr 113/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 sierpnia 2008 rok W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
113. Zarządzenie Nr 114/2008
w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12
114. Zarządzenie Nr 115/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – kon
115. Zarządzenie Nr 117/2008
w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do przeprowadzenie postępowania w sprawie sprzedaży samochodu osobowego
116. Zarządzenie nr 118/2008
Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 103
117. Zarządzenie Nr 119/2008
Zarządzenie Nr 119/08 Burmistrza Miasta i gminy Bogatynia z dnia 23 września 2008 rok w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych(zasad rachunkowości) Gminy i Miasta Bogatynia
118. Zarządzenie Nr 120/2008
w sprawie zatwierdzenia procedury badanie ankietowe
119. Zarządzenie Nr 122/2008
Zarządzenie Nr 112/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 września 2008 rok W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
120. Zarządzenie Nr 123/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Biskupiej od sk
121. Zarządzenie Nr 124/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
122. Zarządzenie Nr 125/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
123. Zarządzenie Nr 126/2008
Zarządzenie Nr 126/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 1 października 2008 rok w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za październik,listopad 2008 roku.
124. Zarządzenie Nr 127/2008
Zarządzenie Nr 127/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 6 października 2008 rok w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 156/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007 r.w sp
125. Zarządzenie Nr 128/2008
Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 7 października 2008 rok W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
126. Zarządzenie Nr 129/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu miejskiego miasta Bogatynia
127. Zarządzenie Nr 130/2008
w sprawie: zatwierdzenia formularzy kart usług
128. Zarządzenie Nr 131/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę sali gimnastycznej przy Zespole
129. Zarządzenie Nr 132/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pokrycia dachowego na budynku bibliotek
130. Zarządzenie Nr 133/2008
w sprawie powołania sztabu ds. koordynacji „ AKCJI ZIMA ” 2008/2009
131. Zarządzenie Nr 134/2008
Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 października 2008 rok W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok oraz uchylenia Zarządzenia Nr 106/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
132. Zarządzenie Nr 135/2008
Zarzadzenie Nr 135/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 października 2008 rok W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 marca 2007 r.
133. Zarządzenie Nr 136/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłącza
134. Zarządzenie Nr 137/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie stałych czynności eksploatacyjnych i ko
135. Zarządzenie Nr 138/2008
w sprawie: zatwierdzenia formularzy kart usług.
136. Zarządzenie Nr 139/2008
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie stałych czynności obejmując
137. Zarządzenie Nr 140/2008
W sprawie wprowadzenia obsługi sprawozdawczości statystycznej.
138. Zarzadzenie Nr 141/2008
ZarządzenieNr 141/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21 listopada 2008 rok W sprawie projektu budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej kwo
139. Zarządzenie Nr 142/2008
Zarządzenie Nr 142/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24 listopada 2008 rok W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
140. Zarządzenie Nr 143/2008
W sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego montażu okien , parapetów oraz drzwi wejściowych
141. Zarzadzenie Nr 144/2008
ZarzadzenieNr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 listopada 2008 roku W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.
142. Zarządzenie Nr 145/2008
Zarzadzenie Nr 145/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 1 grudnia 2008 rok w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za grudzień 2008 roku.
143. Zarządzenie Nr 146/2008
Zarządzenie Nr 146/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 01.12.2008r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielen
144. Zarządzenie Nr 147/2008
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
145. Zarządzenie Nr 148/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 8.12.2008r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne
146. Zarządzenie Nr 149/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 8.12.2008r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg
147. Zarządzenie Nr 150/2008
w sprawie: przeprowadzenia badania ankietowego dotyczącego oceny formularzy kart usług.
148. Zarządzenie Nr 151/2008
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholow
149. Zarządzenie Nr 152/2008
Zarzadzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 grudnia 2008 roku W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
150. Zarządzenie Nr 153/2008
Zarządzenie 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia31 grudnia 2008 roku W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
151. Zarządzenie Nr 154/2008
Zarządzenie Zarządzenie 154/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 grudnia 2008 roku W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych

Ilość odwiedzin: 6159
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Burmistrza MiG Bogatynia - rok 2008
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-01-03 15:15:36
Data udostępnienia informacji: 2008-01-03 15:15:36
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-03 15:18:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner