logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 1/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 02.01.2008

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia.

Na podstawie art. 104² § 2 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U.z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia Regulamin Pracy zwany dalej "regulaminem" stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 141/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 11.10.2007r. w sprawie wprowadzenie regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni po uprzednim podaniu jego treści do wiadomości pracowników poprzez jego udostępnienie do wglądu w Wydziale  Organizacyjno - Prawnym w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia.

Ilość odwiedzin: 3837
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 1/2008
Skrócony opis: w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-01-03 15:20:17
Data udostępnienia informacji: 2008-01-03 15:20:17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-23 11:29:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner