logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 171/07

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do spraw Polityki Regionalnej do podpisywania umów dotyczących wypłat zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam Jerzego Stachyrę, Zastępcę Burmistrza do spraw Polityki Regionalnej, do

 

podpisywania w imieniu Gminy umów dotyczących wypłat zwaloryzowanych kaucji

 
mieszkaniowych.

§ 2
 

Upoważnienie powyższe udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia

upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           

Ilość odwiedzin: 2435
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 171/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 171/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do spraw Polityki Regionalnej do podpisywania umów dotyczących
Osoba, która wytworzyła informację: Artur Bohdanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bohdanowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2008-01-07 15:33:53
Data udostępnienia informacji: 2008-01-07 15:33:53
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 11:21:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner