logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 147 /07
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 29 października  2007r.

w sprawie:  powołania zespołu ds. ISO,którego celem jest  opracowywanie i wdrażanie  dokumentacji systemu  zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni zgodnej z normą ISO 9001:2000

Na podstawie § 20 pkt 1 c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
i Gminy w Bogatyni zarządzam:

§ 1

Powołuję zespół ds. ISO w następującym składzie:

1.Bednarek Anetta (auditor)
2.Bregin Grażyna (auditor)
3.Gołaczyńska Elżbieta (auditor)
4.Michalski Janusz (auditor)
5.Morawska Teresa (auditor)
6.Remian Andrzej (auditor)
7.Kowalczyk Anna (auditor)
8.Gołaczyńska Magdalena
9.Nych  Marta
10.Oleksiak Anastazja
11.Pędrak  Lucyna
12.Szymków Magdalena

§ 2

Do podstawowych zadań zespołu, o którym mowa w § 1 należy:

1.Opracowanie:

a)dokumentów potrzebnych organizacji do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowaniu jej procesów, doskonalenia systemu,
b)zapisów wymaganych postanowieniami normy.

2.Wdrożenia procedur i  procesów  poprzez przeszkolenie wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 3

Nadzór nad prawidłowym opracowaniem i wdrożeniem dokumentacji systemu zarządzenia jakością w  Urzędzie Miasta i Gminy powierza się Pełnomocnikowi ds. systemu zarządzania jakością.

§ 4

Z dniem 29 października 2007r. traci moc  Zarządzenie Nr 40/07 z dnia 10 kwietnia 2007r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość odwiedzin: 1620
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 147/2007
Skrócony opis: w sprawie: powołania zespołu ds. ISO,którego celem jest opracowywanie i wdrażanie dokumentacji systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni zgodnej z normą ISO 9001:2
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anetta Bednarek
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Wieczorek
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-11-05 09:30:10
Data udostępnienia informacji: 2008-11-05 09:30:10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 11:30:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner