logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 146/2007
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia  29.10.2007r.

w sprawie: przydziału okularów ochronnych do pracy przy komputerze.
                  
Na podstawie § 20 ust.1 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w związku z § 8. 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz.U. Nr 148 poz. 973 z 1998r. ),zarządzam co następuje:

§ 1

1. Warunkiem zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza jest użytkowanie w czasie pracy monitora ekranowego co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
2. Pracę w warunkach o których mowa w ust. 1 potwierdza naczelnik wydziału.

§ 2

Badania okulistyczne przeprowadzane będą w ramach profilaktycznych badań lekarskich.

§ 3

Okulary będą się należały pracownikom, którym zostanie wydane w trakcie badań profilaktycznych stosowne orzeczenie lekarskie lub zaświadczenie wydane przez lekarza okulistę o konieczności stosowania szkieł korekcyjnych
z powłoką antyrefleksyjną.

§ 4

Pracodawca będzie uwzględniał także zaświadczenia lub kopię recepty od lekarza okulisty do którego pracownik udał się indywidualnie.
 
§ 5

Wymiana okularów będzie następować na wskazanie lekarskie potwierdzone zaświadczeniem lub receptą okularową nie częściej jak 1 raz na dwa lata.

§ 6

Koszt refundacji okularów będzie wynosił 200 zł. (brutto).

§ 7

Refundacja kosztów za okulary przysługuje pracownikom proporcjonalnie do okresu  zatrudnienia oraz okresu odbywania stażu lub praktyki.

§ 8

Pracownik zobowiązany jest do przedłożenia faktury VAT  na zakupione okulary, wystawionej na Gminę Bogatynia w pełnej kwocie zakupu z zaznaczeniem na fakturze szkła z powłoką „antyrefleksyjną ” lub szkła do pracy przy monitorze ekranowym.

§ 9

Refundacja kosztów nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
VAT przez pracodawcę.

§ 10

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni nr 38/04 z dnia 28.04.2004r. w sprawie: przydziału okularów ochronnych do pracy przy komputerze.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 2152
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 146/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE NR 146/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29.10.2007r. w sprawie: przydziału okularów ochronnych do pracy przy komputerze. ZARZĄDZENIE NR 146/2007 Burmistrza Mi
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Bobójć
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Bobójć
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-11-05 12:59:00
Data udostępnienia informacji: 2007-11-05 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 11:28:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner