logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 26/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 19 marca 2008r.


W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 197 pkt 2 oraz 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami ), Burmistrz Miasta i Gmin Bogatynia zarządza co następuje:

 
§ 1


Przedkłada się Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego BOK, Biblioteki i SPZOZ w Bogatyni.


§ 2


Przesyła się sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni
za 2007 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Ilość odwiedzin: 6445
Nazwa dokumentu: Zarzadzenie Nr 26/2008
Skrócony opis: W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2007 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Damuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2008-03-19 08:36:36
Data udostępnienia informacji: 2008-03-27 08:36:36
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-23 09:55:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner