logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 33/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia  01 kwietnia 2008r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 1 kwietnia 2008r.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza, co następuje:

§ 1

Nadaje Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w brzmieniu określonym w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 10/07 z dnia 09 lutego 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zmienione Zarządzeniami:  Nr 14/08 z dnia 22.02.2007r., Nr  125/07 z dnia 06.09.2007r.,Nr  128/07 z dnia 11.09.2007r. , Nr 135/07 z dnia 02.10.2007r., Nr 140/07 z dnia 09.10.2007r., 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008r.

Ilość odwiedzin: 1985
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 33/2008
Skrócony opis: w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 1 kwietnia 2008r
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-04-01 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-04-02 14:24:59
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-18 08:13:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner