logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 15/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 14.02.2008 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
- remontu kapitalnego budynku wraz z adaptacją istniejącego mieszkania na sale dla klas „zerówki”,
w Szkole Podstawowej nr 5, a także rozdział zasilania i opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania oraz wody zimnej pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 a Zespołem Szkół Energetycznych i Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Bogatyni, ul. Młodych Energetyków 24;
- dobudowy do budynku szkoły sali gimnastycznej w konstrukcji lekkiej taniej;
- zagospodarowania terenu z uwzględnieniem parkingu dla pracowników szkoły i gości na 16 stanowisk oraz boiska sportowego wielofunkcyjnego - w ramach trybu przetarg nieograniczony.
        
     
Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 20 ust.1 pkt "c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 10/07 z dnia 9 lutego 2007 r. z późniejszymi zmianami, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Dominik Matelski  - Przewodniczący;
2. Daniel Fryc   - Z -ca Przewodniczącego;
3. Piotr Wysocki  - Sekretarz Komisji;
4. Józef Kosobucki  - Członek Komisji;
5. Teresa Morawska  - Członek Komisji;
6. Joanna Listkiewicz  - Członek Komisji.

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 68/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 11 czerwca 2007r.   

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.   

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 1908
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14.02.2008r.
Skrócony opis: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorys
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Wołk-Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-02-14 13:55:17
Data udostępnienia informacji: 2008-04-10 13:55:17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-18 09:57:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner