logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr  24/ 08
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 18 marca  2008r.

w sprawie:  wprowadzenia zmian w Zarządzeniu  Burmistrza Nr 169/07 z dnia 17 grudnia 2007r. dotyczącym powołania zespołu   ds. ISO,  którego celem jest  opracowywanie i  wdrażanie  dokumentacji  systemu  zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni zgodnej z normą ISO 9001:2000
 
Na podstawie §20 ust. 1 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zarządzam, co następuje:

§1 

Wprowadzam  następujące zmiany :

- § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Powołuję  skład  osobowy  zespołu ds. ISO:
1. Bednarek Anetta   (auditor)
2. Bregin Grażyna    (auditor)
3. Kowalczyk Anna ( auditor)
4. Michalski  Janusz  (auditor)
5. Morawska Teresa  ( auditor)
6. Oleksiuk Anastazja
7. Szymków Magdalena”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 1487
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 24/2008
Skrócony opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Nr 169/07 z dnia 17 grudnia 2007r. dotyczącym powołania zespołu ds. ISO, którego celem jest opracowywanie i wdrażanie dokumentacji
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anetta Bednarek
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Fryc
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-03-18 10:03:00
Data udostępnienia informacji: 2008-03-18 12:19:07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-17 12:24:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner