logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 43/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia  14 kwietnia 2008r.

w sprawie wyznaczenia dni wolnych

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i § 20  pkt. 1  „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni  w związku z art.129 § 1 i art. 1519 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W zamian za dni świąteczne przypadające w sobotę dnia 3 maja 2008r.  i w sobotę dnia
1 listopada 2008r. wyznaczam dni:  2 maja 2008r. i 10 listopada 2008r. jako dni wolne  od pracy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 1424
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 43/2008
Skrócony opis: w sprawie wyznaczenia dni wolnych
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-04-18 08:16:55
Data udostępnienia informacji: 2008-04-18 08:16:55
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-18 08:18:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner