logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 50/2008
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 28.04.2008

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U z 2001r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  Bogatynia, w następującym składzie:

1. Jerzy Stachyra - Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej - Przewodniczący
2. Daniel Fryc - Sekretarz Gminy – Z-ca przewodniczącego
3. Joanna Iżycka-Kuś  - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - członek

§ 2

Do prac w  Komisji Konkursowej zaprosić przedstawicieli Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia w osobach:

a.Wiesławy Cenian
b.Aldony Walczak

§ 3

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1. Przeprowadzenie konkursu w dwóch etapach, tj.:

- Etap I - wstępna analiza przedłożonych dokumentów  oraz ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne wynikające z treści art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz określone w ogłoszeniu o naborze,

- Etap II - postępowanie kwalifikacyjne kandydatów wyłonionych w pierwszym etapie, poprzez:

a) udzielenie merytorycznej odpowiedzi na stawiane przez Komisję Konkursową pytania z  zakresu wiedzy o samorządzie gminnym oraz o bibliotekach i organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej,

b) rozmowę kwalifikacyjną.

2. Ustalenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne i ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.
4. Ogłoszenie wyników naboru.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 2894
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 50/2008
Skrócony opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia
Podmiot udostępniający: UMIG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Jasińska
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28 10:32:06
Data udostępnienia informacji: 2008-04-29 09:42:01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 09:51:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner