logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 47
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 21. 04. 2008 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2003 nr 80. poz. 717) w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją”, jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w spawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji – mgr Daniel Fryc
  2. Wiceprzewodniczący Komisji – inż. Dominik Matelski
  3. Członek Komisji – arch. Anna Łukasik
  4. Członek Komisji – arch. Urszula Kuncewicz
  5. Członek Komisji – arch. Artur Domagała
  6. Członek Komisji – arch. Edmund Kiełtyka
  7. Członek Komisji – mgr inż. Stefan Niementowski
  8. Członek Komisji – arch. Magdalena Wolkiewicz

§2

Zakres zadań, tryb działania oraz zasady wynagrodzenia Komisji określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 1528
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 47/2008
Skrócony opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Wolkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Stefan Niementowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2008-04-21 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-08-20 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-20 11:23:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner