logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 66/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 29 maja 2008r.


w sprawie zatwierdzenia kolejnego wydania dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bogatyni


Na podstawie § 20 pkt 1c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
i Gminy w Bogatyni zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam kolejne wydanie:
1) Księgi jakości KJ4.08 z 29 maja 2008roku,
2) Procedury ”Nadzór nad dokumentami i zapisami” PR I.5.08 z 29 maja 2008roku,
które stanowią załączniki nr 1-2 do zarządzenia.

§ 2

Za wdrożenie księgi jakości i procedury do systemu zarządzania jakością
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni odpowiedzialny jest Pełnomocnik
ds. jakości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 747
Nazwa dokumentu: Zarzadzenie Burmistrza Nr 66/2008
Skrócony opis: w sprawie zatwierdzenia kolejnego wydania dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anetta Bednarek
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-06-04 15:02:33
Data udostępnienia informacji: 2008-06-04 15:02:33
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-04 15:04:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner