logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Zarządzenie Nr 68
Burmistrza Miasta i Gminy
w Bogatyni
z dnia 02.06.2008r.

 

 

 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej  do przeprowadzenia konkursu na dyrektora  Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie

Na  podstawie  art. 36a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 2,  ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty ( Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządzam  co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie  w składzie osobowym:
1. Jerzy Stachyra  - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący
2. Daniel Fryc     - przedstawiciel organu prowadzącego – z-ca przewodniczącego
3. Joanna Iżycka-Kuś - przedstawiciel organu prowadzącego – członek
4. Roman Golubiński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek
5. Halina Kot -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek
6. Anna Baśkiewicz  -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek
7. Agnieszka Olech - przedstawiciel rady pedagogicznej – członek
8. Remigiusz Pluciński – przedstawiciel rady pedagogicznej – członek
9. Ewa Wrzesień – przedstawiciel rady rodziców - członek
10. Gabriela Majewska – przedstawiciel rady rodziców - członek
11. Alina Piekutowska -  przedstawiciel ZNP – członek


§ 2

Komisja Konkursowa przeprowadzi konkurs zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 23 października 2003 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej    (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 3279
Nazwa dokumentu: Zarządzenie 68
Skrócony opis: Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora ZSPiG w Działoszynie
Podmiot udostępniający: RES
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Kierman
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Kierman
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Kierman
Data wytworzenia informacji: 2008-06-05 10:19:02
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05 10:19:02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:01:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner