logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 52/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 30 kwietnia 2008
rok

W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104
ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 stycznia 2008 rok w sprawie budżetu gminy na 2008 rok Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 69.180,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących
gminy kwota 69.180,00 zł

§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 359.675,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
- realizacja własnych zadań bieżących gminy - dotacja celowa z budżetu państwa
kwota 69.180,00 zł
- wydatki inwestycyjne kwota 52.000,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 290.495,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
w tym:
- rezerwa ogólna kwota 53.181,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 52.000,00 zł

§ 3


1. W dziale 750 „ Administracja publiczna”, rozdział 75023 „ Urzędy gmin ( miast i miast na
prawach powiatu ) § 4270 „ Zakup usług remontowych” – zmniejsza się środki na zadaniu;
„ Remont budynku garażowego- dokumentacja i wykonanie” o kwotę 30.000,00 zł,
zwiększa się środki na zadaniu; „ Remont budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 1 – wymiana
stolarki okiennej „ o kwotę 30.000,00 zł.


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 142.504.575,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych 155.972.222,00 zł
- niedobór budżetu 13.467.647,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości 18.623.032,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.155.385,00 zł

- przychody GFOŚiGW 5.898.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW 6.531.904,00 zł

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki do pobrania: 2008-06-05 12:05:34 - Uzasadnienie (52.10 kB)
2008-06-05 12:06:39 - Załącznik nr.1 (42.98 kB)

Ilość odwiedzin: 2300
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 52/2008
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowsa
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-04-30 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:07:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner