logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 58/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 15 maja 2008 rok

W sprawie zmian budżetu gminy na 2008
rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104
ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 stycznia 2008 rok w sprawie budżetu gminy na 2008 rok Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 74.813,35 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 74.813,35 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 76.673,35 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
- realizacja zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja
celowa z budżetu państwa kwota 74.813,35 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.860,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 142.579.388,35 zł
- po stronie wydatków budżetowych 156.047.035,35 zł
- niedobór budżetu 13.467.647,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości 18.623.032,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.155.385,00 zł

- przychody GFOŚiGW 5.898.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW 6.531.904,00 zł

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki do pobrania: 2008-06-05 12:10:36 - Uzasadnienie (32.61 kB)
2008-06-05 12:11:30 - Załącznik nr 1 (35.40 kB)

Ilość odwiedzin: 2203
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 58/2008
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-05-15 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:12:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner