logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 74/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 31.05.2008r.


w sprawie powołania Dyrektora
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),po zasięgnięciu opinii zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Pana Adama Balcera z dniem 01.06.2008r. na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 2

Powołanie następuje na czas nieokreślony.

§ 3

W okresie sprawowania funkcji Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia upoważniam Pana do dokonywania czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Warunki pracy oraz wysokość wynagrodzenia zostaną zawarte w umowie o pracę.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2265
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 74/2008
Skrócony opis: w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2008-05-31 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-06-10 12:47:49
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-10 13:26:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner