logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 86/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 01.07.2008r
.

w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz wprowadzenia zakładowego
regulaminu premiowania.

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 146 poz.1223 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W ramach posiadanych środków finansowych tworzy się fundusz premiowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

§ 2

Wprowadza się zakładowy regulamin premiowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Załącznik do Zarządzenia – Zakładowy Regulamin Premiowania, podlega podaniu do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 5/2001 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.01.2001 r. w sprawie utworzenia funduszu i zasad przyznawania pracownikom obsługi premii
z funduszu premiowego.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem załącznika - Zakładowego Regulamin Premiowania który wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
 

Załączniki do pobrania: 2008-07-16 09:26:03 - Załącznik nr.1 (19.48 kB)

Ilość odwiedzin: 1552
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 86/2008
Skrócony opis: w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz wprowadzenia zakładowego regulaminu premiowania.
Podmiot udostępniający: UMiG
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2008-07-01 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-07-16 09:18:56
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 10:48:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner