logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 83/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 z dnia    30 czerwca   2008 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok


 Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o  samorządzie  gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy  i Miasta Bogatynia  z dnia  31 stycznia 2008 rok

 
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia  zarządza
co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę   162.547,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    z tego:
 dotacja na realizację zadań własnych gminy  kwota 121.777,00 zł
 dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 40.770,00 zł
2. Dokonuje się  zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę   61.000,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    z tego:
 dotacja na realizację zadań własnych gminy  kwota 61.000,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  416.020,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    w tym:
   - wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 9.200,00 zł
    - realizacja zadań własnych gminy – dotacja kwota 121.777,00 zł
    - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej- dotacja kwota 40.770,00 zł
2. Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  314.473,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1.
     w tym:
    - realizacja zadań własnych gminy – dotacja kwota 61.000,00 zł
    - rezerwy ogólna kwota 98.826,00 zł
      z tego:
- rezerwa ogólna kwota  71.326,00 zł
- rezerwa celowa  kwota 27.500,00 zł


§ 3


W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział  90015 „  Oświetlenie
ulic, placów i dróg , § 4260 „ Zakup energii” zmniejsza się środki na zadaniu;
„ Oświetlenie ulic”  o kwotę  89.637,00 zł,  wprowadza  się nowe zadanie pn; „ Oświetlenie –
karbonalia”   z kwotą 89.637,00 zł


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych      142.795.535,35 zł
- po stronie wydatków budżetowych      162.190.991,35 zł
- niedobór budżetu                                    19.395.456,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości        24.550.841,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości            5.155.385,00 zł
- przychody GFOŚiGW   6.046.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW  6.679.904,00 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załączniki do pobrania: 2008-07-28 13:02:13 - Uazsadnienie (88.15 kB)
2008-07-28 13:03:34 - Załącznik Nr 1 (65.25 kB)

Ilość odwiedzin: 1830
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 83/2008
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 czerwca 2008 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający: UMiG
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-30 12:12:22
Data udostępnienia informacji: 2008-07-28 12:12:22
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-23 10:22:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner