logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr  105
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 05 sierpnia 2008 r.

w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Bogatyni

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty,  zarządzam co następuje:

§ 1

Powierzam z dniem 01 września 2008 r. Pani mgr Marzennie Konwent –stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5  z siedzibą w Bogatyni przy  ul. Chopina 13.
 

§ 2

Powierzenie funkcji  następuje na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2013 r.
 

§ 3

Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz wysokość dodatku funkcyjnego określają odrębne przepisy.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2008 roku.
                   

Ilość odwiedzin: 2342
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 105/2008
Skrócony opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Bogatyni
Podmiot udostępniający: RES
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Kierman
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 11:32:38
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 11:32:38
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 10:54:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner