logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 73/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 09.06.2008 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem (dzierżawę) lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr XVII/139/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi gminny zasób nieruchomości, Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się minimalne miesięczne stawki czynszu netto za najem (dzierżawę) lokalu użytkowego stanowiącego mienie Gminy Bogatynia zajętego pod działalność:

Lp.

Charakter prowadzonej działalności

Cena za 1 m²
w zł. netto

1.

Lokale użytkowe wynajmowane na cele gastronomiczno-rozrywkowe, w którym prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych.

8,00

2.

Lokale użytkowe wynajmowane na cele biurowe, usługowe.

8,00

3.

Lokale użytkowe wynajmowane na działalność handlową (z wyłączeniem lokali do których zastosowano stawki określone w pkt 1,6.

6,50

4. 

Lokale przemysłowe, w których wykonywana jest produkcja.

6,50

5.

Garaże

4,00

6.

Lokale handlowe, w których prowadzona jest sprzedaż: art. spożywczych, warzyw i owoców, art. mięsno-wędliniarskich, art. piekarniczych

6,00

7.

Lokale wynajmowane na prowadzenie działalności statutowej organizacjom społeczno-politycznym, utrzymującym się wyłącznie ze składek członkowskich lub dotacji

6,00

8.

Lokale, w których wykonywane są usługi bytowe: pralnicze, naprawy sprzętu AGD, zegarmistrzowskie, szewskie, kaletnicze, introligatorskie

4,00 

9.

Lokale służące celom: kulturalno-oświatowym, widowiskowym, księgarskim, służby zdrowia, pomocy społecznej, aptek, kultury fizycznej, turystyki, kultury i sztuki

4,00

10.

Pomieszczenia socjalne, zaplecza w lokalach użytkowych

2,00 

11.

Pomieszczenia gospodarcze

1,00

12.

Budynki gospodarskie

0,50 

§ 2

Ustala się ryczałtowy czynsz dzierżawny netto za najem (dzierżawę) lokali użytkowych stanowiących mienie Gminy Bogatynia zajętych pod imprezy okolicznościowe:

Lp.

Rodzaj imprezy

Ryczałtowy czynsz netto w zł.

Okres letni
16.04 – 30.09

Okres zimowy
1.10-15.04

1.

Wesela

400,00

800,00

2.

Komunia

300,00

x

3.

Okolicznościowe (imieniny, urodziny, jubileusze, rocznice)

200,00

300,00

4.

Stypy

100,00

150,00

5.

Inne

170,00

200,00

§ 3

Okres najmu (dzierżawy) lokali użytkowych określony będzie każdorazowo w umowie zawartej z najemcą (dzierżawcą).

§ 4

  1. Czynsz najmu (dzierżawy), o którym mowa w § 1 płatny będzie z góry do 10 – tego dnia każdego miesiąca.
  2. Czynsz najmu (dzierżawy), o którym mowa w § 1 dotyczący przedsiębiorców płatny będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
  3. Ryczałtowy czynsz dzierżawny, o którym mowa w § 2 płatny będzie w dniu podpisania umowy.

§ 5

Cenę wywoławczą czynszu najmu (dzierżawy) do prowadzonych przez urząd postępowań przetargowych stanowić będą stawki określone w § 1 zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 100/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 23 września 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 3477
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 73/2008
Skrócony opis: w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem (dzierżawę) lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Król
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Graczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2008-06-09 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 13:34:49
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-20 10:27:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner