logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 98/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia  18  lipca   2008 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok


 Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o  samorządzie  gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy  i Miasta Bogatynia  z dnia  31 stycznia 2008 rok w sprawie budżetu gminy na 2008 rok Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia  zarządza
co następuje:


§ 1

 


1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę  7.200,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    z tego:
 dotacja na realizację zadań własnych gminy  kwota 7.200,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  629.338,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    w tym:
    - realizacja zadań własnych gminy – dotacja kwota 7.200 ,00 zł
2. Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  622.138,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1.
     w tym:
    - rezerwy 70.577,00 zł
      z tego:
- rezerwa ogólna  kwota   50.000,00 zł
- rezerwa celowa  kwota   20.577,00 zł


§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych      142.802.735,35 zł
- po stronie wydatków budżetowych      162.198.191,35zł
- niedobór budżetu                              19.395.456,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości        24.550.841,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości            5.155.385,00 zł

- przychody GFOŚiGW   6.046.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW  6.679.904,00 zł

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


 

Załączniki do pobrania: 2008-08-07 08:40:26 - Załącznik Nr 1 (51.64 kB)
2008-08-07 08:44:22 - Uzasadnienie (57.54 kB)

Ilość odwiedzin: 1835
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 98/2008
Skrócony opis: Zarzadzenie Nr 89/08 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18 lipca 2008 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2008-07-18 08:07:54
Data udostępnienia informacji: 2008-08-07 08:07:54
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-23 10:24:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner