logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 118
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 23.09.2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 103
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05 sierpnia 2008 r.

 Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) po otrzymaniu dokumentu w sprawie zmiany nazwiska Pani Violetty Leoniewskiej na nazwisko Chafieha, zarządzam,
co następuje:


§ 1

W § 1 Zarządzenia Nr 103 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Bogatyni, dotychczasowe brzmienie słów „Pani mgr Violetcie Leoniewskiej” zastępuje się słowami „Pani mgr Violetcie Chafieha”.

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2957
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 118/2008
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 103
Podmiot udostępniający: RES
Osoba, która wytworzyła informację: Hanna Wojciechowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Kierman
Data wytworzenia informacji: 2008-09-26 08:23:41
Data udostępnienia informacji: 2008-09-26 08:23:41
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-26 09:00:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner