logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 122/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 30 września 2008 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2008 rok
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza
co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 36.816,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące:
- dotacja na realizację zadań własnych gminy kwota 36.816,00 zł


§ 2

 
1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 634.652,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące
w tym:
- realizacja zadań własnych – dotacja kwota 36.816,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 597.836,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- wydatki bieżące
w tym:
- rezerwy kwota 58.365,00 zł


§ 3


W dziale 750 „ Administracja publiczna „ rozdział 75023 „ Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu” zadanie:
- budowa systemu infrastruktury informatycznej –e-urzad-on-line z kwotą 1.571.200,00 zł § 6059
zastępuje się § 6058
- budowa systemu infrastruktury informatycznej –e-urzad-on-line z kwotą 392.800,00 zł § 6058
zastępuje się § 6059

 
§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 134.217.473,32 zł
- po stronie wydatków budżetowych 153.374.731,32 zł
- niedobór budżetu 19.157.258,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości 24.213.697,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.056.439,00 zł

- przychody GFOŚiGW 7.471.725,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW 8.105.629,00 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załączniki do pobrania: 2008-10-24 11:24:34 - Uzasadnienie (88.24 kB)
2008-10-24 11:28:30 - Załącznik Nr 1 (65.57 kB)

Ilość odwiedzin: 2732
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 122/2008
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 112/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 września 2008 rok W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2008-09-30 11:02:15
Data udostępnienia informacji: 2008-10-24 11:02:15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-23 13:22:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner