logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 133/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 29 października 2008 roku.

w sprawie powołania sztabu ds. koordynacji „ AKCJI ZIMA ” 2008/2009


Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ) Burmistrz Miasta
i Gminy w Bogatyni postanawia , co następuje :

§ 1

Dla zabezpieczenia prawidłowego przeprowadzenia akcji zimowej odśnieżania i likwidacji
gołoledzi powołuje się sztab w następującym składzie:

1. Pan Dominik Matelski - Pełnomocnik ds. akcji zimowej - tel. sł. 77- 39 – 480 ,
2. Pan Eugeniusz Hałas - Członek akcji zimowej – tel. sł. 77 – 32 – 206 ,
3. Pan Zbigniew Ciupa - Członek akcji zimowej – tel. sł. 77 – 32 – 028 ,
4. Pan Ryszard Koziński - Członek akcji zimowej – tel. sł. 77 – 32 – 407 ,
5. Pan Zdzisław Strzykała - Członek akcji zimowej – tel. sł. 77 – 32 – 507.

§ 2

Sztab dokona oceny stanu przygotowania do sezonu zimowego służb komunalnych na terenie
miasta i gminy Bogatynia.

§ 3

Zgodnie z zawartą umową odpowiedzialnym za bieżące utrzymanie dróg , ulic , chodników
i placów w mieście i gminie Bogatynia w zakresie zimowego utrzymania jest Gminne
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Bogatyni z wyłączeniem terenów administrowanych przez : Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu , Starostwo
Powiatowe w Zgorzelcu , PGE Kopalnię Węgla Brunatnego „ Turów ” w Bogatyni ,
PGE Elektrownię „ Turów ” w Bogatyni , Spółdzielnię Mieszkaniową w Bogatyni ,
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bogatyni , Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą
Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni , Państwową Komunikację Samochodową
w Bogatyni , Gminną Spółdzielnię „ Samopomoc Chłopska ” w Bogatyni , Gminny
Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Spółka z o.o. , Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni , Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni oraz właścicieli
nieruchomości , którzy zobowiązani są do ich zimowego utrzymania w oparciu o obowiązujące
przepisy wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz. U. Nr 236 poz.2008 z 2005 roku ( tekst jednolity).

 

§ 4

Ustala się czas trwania pogotowia zimowego od 01.11.2008 r. do 31.03.2009 roku.

§ 5

Zadaniem sztabu akcji zimowej będzie koordynowanie działań podmiotów uczestniczących
w zabezpieczeniu społeczeństwa przed skutkami zimy i dokonywanie okresowych analiz
i ocen przebiegu akcji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podpisania.

 

Ilość odwiedzin: 766
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 133/2008
Skrócony opis: w sprawie powołania sztabu ds. koordynacji „ AKCJI ZIMA ” 2008/2009
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Koźiński
Osoba, która odpowiada za treść: Czesław Brożyna
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-10-29 10:09:07
Data udostępnienia informacji: 2008-11-30 13:14:39
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-21 10:12:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner