logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 142/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 24 listopada 2008 rok


W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2008 rok w sprawie budżetu gminy na 2008 rok Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 605.453,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 605.453,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- wydatki bieżące


§ 2


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:


- po stronie dochodów budżetowych 134.387.029,96 zł
- po stronie wydatków budżetowych 156.467.287,96 zł
- niedobór budżetu 22.080.258,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości 24.886.697,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 2.806.439, 00 zł

- przychody GFOŚiGW 7.471.725,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW 8.105.629,00 zł


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załączniki do pobrania: 2008-12-11 11:16:53 - Uzasadnienie (67.06 kB)
2008-12-11 11:18:32 - Załącznik Nr 1 (41.92 kB)

Ilość odwiedzin: 1861
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 142/2008
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 142/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24 listopada 2008 rok W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2008-11-24 11:08:16
Data udostępnienia informacji: 2008-12-11 11:08:16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-23 14:24:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner