logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Burmistrza > 2009

Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2009
Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05 stycznia 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za styczeń 2009 roku.
2. Zarządzenie Nr 2/2009
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bogatynia na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia w 2009 roku.
3. Zarządzenie Nr 3/2009
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie w 2009 roku stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
4. Zarządzenie Nr 4/2009
otwarty konkurs ofert: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym; wypoczynek letni w miejscu zamieszkania.
5. Zarządzenie Nr 5/2009
w sprawie powołania zespołu do kontroli realizacji obowiązku usuwania zalegającego na dachach budynków i innych obiektów budowlanych śniegu lub lodu.
6. Zarządzenie Nr 6/09
Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22.01.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
7. Zarządzenie Nr 7/09
Zarządzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22.01.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ud
8. Zarządzenie Nr 8/2009
Zarządzenie Nr 8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20 stycznia 2009r.
9. Zarządzenie Nr 9/2009
Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dniz 2 lutego 2009 w sprawie harmonogramu realizacji projektu budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za luty,marzec 2009 roku.
10. Zarządzenie Nr 10/2009
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 01 lutego 2009r.
11. Zarządzenie Nr 11/2009
w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych
12. Zarządzenie Nr 12/2009
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
13. Zarządzenie Nr 13/09
Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 02.02.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie
14. Zarządzenie Nr 14/09
Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 02.02.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
15. Zarządzenie Nr 15/09
Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 02.02.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
16. Zarządzenie Nr 17/09
Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 10.02.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
17. Zarządzenie Nr 16/2009
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/08 z dnia 09.06.2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem (dzierżawę) lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości.
18. Zarządzenie Nr 18/09
Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 10.02.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzie
19. Zarządzenie Nr 19/09
Zarządzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 10.02.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
20. Zarządzenie Nr 20/09
Zarządzenie Nr 20/09 z 10.02.2009 r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom składników mienia komunalnego
21. Zarządzenie Nr 21/2009
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko .
22. Zarządzenie Nr 22/09
Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.02.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielen
23. Zarządzenie Nr 23/2009
w sprawie powołania koordynatora przesyłania zbiorów .
24. Zarzadzenie Nr 24/09
ZARZĄDZENIE NR 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 18.02.2009r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni.
25. Zarządzenie Nr 25/09
Zarządzenie Nr 25/09Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 18.02.2009r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp z o.o. w Bogatyni.
26. Zarządzenie Nr 26/2009
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Nr 10/09 z dnia 01.02.2009 r
27. Zarządzenie Nr 27/2009
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
28. Zarządzenie nr 28/09
ZARZĄDZENIE NR 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni.
29. Zarządzenie Nr 29/09
Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05.03.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
30. Zarządzenie Nr 30/2009
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
31. Zarządzenie Nr 31/2009
w sprawie: zatwierdzenia formularzy kart usług.
32. Zarządzenie Nr 32/09
Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05.03.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziel
33. Zarządzenie Nr 33/09
Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni z dnia 10.03.2009r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnianie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań pub
34. Zarządzenie Nr 34/2009
Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 marca 2009 roku W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2008 rok
35. Zarządzenie Nr 35/2009
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miast
36. Zarządzenie Nr 36/2009
Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok
37. Zarządzenie Nr 37/09
Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 25.03.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania
38. Zarządzenie Nr 38/2009
39. Zarządzenie Nr 39/09
Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.03.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
40. Zarządzenie Nr 40/2009
Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 marca2009 W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
41. Zarządzenie Nr 41/2009
Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 1 kwietnia 2009r w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za kwiecień, maj,czerwiec 2009 roku.
42. Zarządzenie Nr 42/09
Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 01.04.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie
43. Zarządzenie Nr 43/09
Zarządzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 01.04.2009 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziele
44. Zarządzenie Nr 44 /09
Zarządzenie Nr 44 /09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 01.04.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzieleni
45. Zarządzenie Nr 45/09
Zarządzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 01.04.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziele
46. Zarządzenie Nr 46/09
organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
47. Zarzadzenie Nr 47/2009
Zarządzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15 kwietnia 2009 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 119/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 września 200
48. Zarządzenie Nr 48/2009
Zarządzenie 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17 kwietnia 1009 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 154/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 grudnia 2008 ro
49. Zarządzenie Nr 49/09
Zarządzenie Nr 49/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17.04.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
50. Zarządzenie Nr 50/09
Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17.04.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
51. Zarządzenie Nr 51/2009
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 kwietnia 2009 roku W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
52. Zarządzenie Nr 52/09
Zarządzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17.04.2009 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
53. Zarządzenie Nr 53/09
w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Nr 135/04 z dnia 27.12.2004r.
54. Zarządzenie Nr 54/2009
w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07.06.2009r.
55. Zarządzenie Nr 55/2009
Zarządzenie 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15 maja 2009 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
56. Zarządzenie Nr 56/09
Zarządzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.05.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielen
57. Zarządzenie Nr 57/09
Zarządzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.05.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziel
58. Zarządzenie nr 62/2009
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bogatynia
59. Zarządzenie Nr 63/09
Zarządzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 19.05.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziel
60. Zarządzenie Nr 64/2009
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
61. Zarządzenie Nr 65/09
Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 19.05.2009 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleni
62. Zarządzenie Nr. 66/2009
w sprawiewprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzę
63. Zarządzenie Nr 67/2009
w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do przeprowadzenie postępowania w sprawie sprzedaży samochodu osobowego
64. Zarządzenie Nr 68/2009
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/08 z dnia 09.06.2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem (dzierżawę) lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości.
65. Zarządzenie Nr 69/2009
Zarządzenie nr 69 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
66. Zarządzenie Nr 70/2009
Zarzadzenie Nr 70/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 maja 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
67. Zarządzenie Nr 71/09
Zarządzenie Nr 71/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 3.06.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzi
68. Zarządzenie Nr 72/2009
w sprawie odwołania ze składu osobowego członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej ul. Świerczewskiego 7 , Opolno Zdrój w wyborach posłów do Parlam
69. Zarządzenie Nr 73/2009
Zarządzenie Nr 73/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05 czerwca 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
70. Zarządzenie Nr 74 /09
Zarządzenie Nr 74 /09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05.06.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ud
71. Zarządzenie Nr 75/09
Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05.06.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziele
72. Zarządzenie Nr 76/09
w sprawie powołania skład osobowego Komisji do litrażowania, tzn. ustalenia normy zużycia paliwa płynnego samochodu pożarniczego VOLVO , numer rejestracyjny DZG13SY będącego na wyposażeniu Oc
73. Zarządzenie Nr 77/09
Zarządzenie Nr 77/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.06.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
74. Zarządzenie Nr 78/09
Zarządzenie Nr 78/09Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22.06.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
75. Zarządzenie Nr 79/2009
Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Miasta i gminy Bogatynia z dnia 30 czerwca 2009 W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
76. Zarządzenie Nr 80/2009
Zarządzenie Nr 80/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 1 lipca 2009r w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za lipiec, sierpień , wrzesień 2009 roku.
77. Zarządzenie Nr 81/09
Powołanie Komisji egzaminacyjnej - awans na stopień nauczyciela mianowanego
78. Zarządzenie Nr 82/09
Powołanie Komisji Egzaminacyjnej - awans na stopień nauczyciela mianowanego
79. Zarządzenie Nr 83/09
Powołanie Komisji Egzaminacyjnej - awans na stopień nauczyciela mianowanego
80. Zarządzenie Nr 84/09
Powołanie Komisji Egzaminacyjnej - awans na stopień nauczyciela mianowanego
81. Zarządzenie Nr 85/09
Powołanie Komisji Egzaminacyjnej - awans na stopień nauczyciela mianowanego
82. Zarządzenie Nr 86/09
Powołanie zespołu do opracowania strategii oświatowej
83. Zarządzenie Nr 91/2009
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2009 roku
84. Zarządzenie Nr 92/2009
Zarządzenie Nr 92/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 10.07.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ud
85. Zarządzenie Nr 93/09
Zarządzenie Nr 93/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 10.07.2009 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzi
86. Zarządzenie Nr 94/09
Zarządzenie Nr 94/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 10.07.2009 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie z
87. Zarządzenie Nr 95/2009
Zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20 lipca 2009r w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2
88. Zarządzenie Nr 97/09
w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem
89. Zarządzenie Nr 96/09
Zarządzenie Nr 96/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20.07.2009 r.w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleni
90. Zarządzenie Nr 98/2009
Zarządzenie Nr 98/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 lipca 2009 W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
91. Zarządzenie Nr 99/2009
nabór wniosków o dotacje - sport kwalifikowany - rozgrywki piłki nożnej w sezonie 2009/2010
92. Zarządzenie Nr 100/09
Zarządzenie Nr 100/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.07.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziele
93. Zarządzenie Nr 101/09
Zarządzenie Nr 101/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.07.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
94. Zarządzenie Nr 102/09
Zarządzenie Nr 102/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.07.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
95. Zarządzenie Nr 103/2009
Zarządzenie Nr 103/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 sierpnia 2009 roku W sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatyn
96. Zarządzenie Nr 104/09
otwarty konkurs ofert - profilaktyczna działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym
97. Zarządzenie Nr 105/09
Zarządzenie Nr 105/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20.08.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziel
98. Zarządzenie nr 106/2009
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Bogatyni
99. Zarządzenie nr 107/2009
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 w Bogatyni
100. Zarządzenie nr 108/2009
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni
101. Zarządzenie Nr 109/09
w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12
102. Zarządzenie Nr 110/09
Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 sierpnia 2009 roku W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
103. Zarządzenie Nr 111/2009
Zarządzenie Nr 119/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 119/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 września 2
104. Zarządzenie Nr 112/2009
Zarządzenie Nr 112/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r.w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 155/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada
105. Zarządzenie Nr 113/09
106. Zarządzenie Nr 114/09
Zarządzenie Nr 114/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 04.09.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleni
107. Zarządzenie Nr 116/09
Zarządzenie Nr 116/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 11.09.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziele
108. Zarządzenie Nr 117/09
Zarządzenie Nr 117/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14.09.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleni
109. Zarządzenie Nr 118/09
110. Zarządzenie Nr 119/09
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia
111. Zarządzenie nr 120/09
w sprawie ogłoszenia terminu wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia
112. Zarządzenie nr 121/09
Zarządzenie Nr 121/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 5 marca 2009 r. w sp
113. Zarządzenie nr 122/09
Zarządzenie Nr 122/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 września 2009 roku w sprawie powołania Komitety Organizacyjnego obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listo
114. Zarządzenie nr 123/09
w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego mającego na celu ustalenie poziomu zadowolenia interesantów z usług świadczonych przez urząd.
115. Zarządzenie Nr 124/2009
Zarządzenie Nr 124/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 września 2009 .W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
116. Zarządzenie Nr 125/2009
Zarządzenie Nr 125/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 1 października 2009 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za październik, listopad 2009 roku
117. Zarządzenie Nr 126/09
Zarządzenie Nr 126/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 01.10.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziele
118. Zarządzenie Nr 127/09
Zarządzenie Nr 127/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 02.10.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej oraz biegłych do przygotowania i przeprowadzenia postępow
119. Zarządzenie Nr 128 /09
Zarządzenie Nr 128 /09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.10.2009. W sprawie: powołania członków komisji odbiorowej zadania pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej klasy G1/2 od ul. Zgorz
120. Zarządzenie Nr 130/2009
Zarządzenie Nr 130/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 5 października 2009 roku
121. Zarządzenie Nr 131/09
w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej
122. Zarządzenie Nr 132/09
w sprawie: wskazania pracowników do prowadzenia archiwum zakładowego.
123. Zarządzenie Nr 133/09
w sprawie: upoważnienia pracowników do zamawiania prenumerat na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.
124. Zarządzenie Nr 134/2009
Zarządzenie Nr 134/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14 października 2009r.
125. Zarządzenie Nr 135/2009
Zarządzenie Nr 135/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21 października 2009 r. W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
126. Zarządzenie Nr 136 /09
Zarządzenie Nr 136 /09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.10.2009. W sprawie: powołania członków komisji odbiorowej zadania pn „Poprawa drogowej dostępności miedzy miastami Hrad
127. Zarządzenie Nr 137/2009
Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 października 2009 W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
128. Zarządzenie Nr 138/09
Zarządzenie Nr 138/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.10.2009 r.
129. Zarządzenie Nr 139/2009
Zarządzenie Nr 139/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 października 2009 roku
130. Zarządzenie Nr 140/ 2009
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu w dniu 6.11.2009 r. na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład gmi
131. Zarządzenie Nr 141/2009
Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13 listopada 2009r W sprawie projektu budżetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej kwoty d
132. Zarządzenie Nr 142/09
Zarządzenie Nr 142/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13.11.2009. W sprawie: powołania członków komisji odbiorowej zadania pn.: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta Bogatynia” (Umow
133. Zarządzenie Nr 143/09
w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Bogatynia
134. Zarządzenie Nr 144/09
135. Zarządzenie Nr 145/2009
Zarządzenie Nr 145/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 listopada 2009r W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
136. Zarządzenie Nr 147/2009
Zarządzenie Nr 147/09 Burmistrza Miasta i gminy Bogatynia z adnia 1 grudnia 2009 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za miesiąc grudzień 2009 roku.
137. Zarządzenie Nr 148/2009
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 4 grudnia 2009r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
138. Zarządzenie Nr 149/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 7 grudnia 2009 W sprawie uzupełnienie informacji o stanie mienia komunalnego do projektu budżetu na 2010 rok
139. Zarządzenie Nr 150/2009
w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w elektronicznym serwisie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia
140. Zarządzenie Nr 151/2009
Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 10 grudnia 2009r W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
141. Zarządzenie Nr 152/09
142. Zarządzenie Nr 153/09
Zarządzenie Nr 153/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14.12.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziele
143. Zarządzenie Nr 154/09
Zarządzenie Nr 154/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14.12.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie
144. Zarządzenie Nr 155/09
otwarty konkurs ofert - profilaktyka uzależnień
145. Zarządzenie Nr 156/09
otwarty konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
146. Zarządzenie Nr 157/09
nabór wniosków - sport kwalifikowany
147. Zarządzenie Nr 158/09
Zarządzenie Nr 158/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21.12.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
148. Zarządzenie Nr 159/09
Zarządzenie Nr 159/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.12.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
149. Zarządzenie Nr 160/2009
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 grudnia 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
150. Zarządzenie Nr 161/09
Zarządzenie Nr 161/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.12.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleni

Ilość odwiedzin: 6093
Nazwa dokumentu: 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Łohyn
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Łohyn
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-01-09 08:23:42
Data udostępnienia informacji: 2009-01-09 08:23:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-09 08:25:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner