logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 12/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 02.02.2009r.

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Na podstawie art. 19 ust. 8 - ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr  223, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa sposób przeprowadzania służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, w tym w szczególności:

1)osoby kwalifikujące się do odbycia służby przygotowawczej
2)tryb i osoby odpowiedzialne za ustalenie pracowników zobowiązanych do odbycia służby przygotowawczej,
3)zasady i tryb kierowania do służby przygotowawczej,
4)zasady i tryb zwolnienia od odbywania służby przygotowawczej,
5)zasady monitorowania przebiegu służby przygotowawczej,
6)ramowy zakres służby przygotowawczej,
7)skład i uprawnienia stałej Komisji Egzaminacyjnej,
8)zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu,
9)zasady wydawania i przechowywania zaświadczeń o ukończeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1.Ustawie -  oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223, poz. 1458)
2.Gminie – oznacza to Gminę i Miasto Bogatynia
3.Urzędzie -  oznacza to Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.
4.Sekretarzu -  oznacza to Sekretarza Gminy Bogatynia
5.Kierowniku jednostki - oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni.
6.Pracowniku -  oznacza to osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy, która została skierowana do odbycia służby przygotowawczej.
7.Komórce organizacyjnej – rozumie się przez to odpowiednio wydziały, biura oraz samodzielne stanowiska pracy w urzędzie.
8.Kierowniku komórki organizacyjnej – rozumie się przez to odpowiednio: naczelnika wydziału, kierownika biura oraz pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy.

§ 3

Do odbycia służby przygotowawczej kwalifikuje się osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Całe zarządzenie do ściągnięcia poniżej

Załączniki do pobrania: 2009-02-02 12:26:06 - Zarządzenie nr 12/2009 (47.27 kB)

Ilość odwiedzin: 1801
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 12/2009
Skrócony opis: w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-02-02 12:22:33
Data udostępnienia informacji: 2009-02-02 12:22:33
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 15:12:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner