logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 120/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 23 września 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia procedury badanie ankietowe

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm) oraz § 20 ust.lc Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam procedurę  ."Badanie  ankietowe"  w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, stanowiącą załącznik Nr 1.

§2

Za wdrożenie procedury systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Jakości.

§3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2258
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 120/2008
Skrócony opis: w sprawie zatwierdzenia procedury badanie ankietowe
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anetta Bednarek
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Fryc
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-09-23 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-02 14:20:24
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-20 09:18:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner